ลูกค้าสามาถเข้ามาหาเด็กเอนเตอร์เทน พริตตี้ พีอาร์ เด็กชงเหล้า จ้างเป็นแฟน จ้างดื่มจ้างเที่ยว เด็กเอนเตอร์เทนนอกสถานที่ เด็กเอนเตอร์เทนใกล้ฉัน เด็กเอน เด็กn เด็กเอนเตอร์เทนชาย เด็กเอนเตอร์เทนหญิง หาเด็กเอนเตอร์เทน พริตตี้ จ้างดื่มเที่ยวเพื่อเพิ่มการตัดสินใจในการจ้างงานได้ดียิ่งขึ้นและได้รับการเอนเตอร์เทนที่ถูกใจ ตรงตามที่ต้องการของลูกค้ามากที่สุด